عفونت ها و ایسکیمی:

WIFI: بیماران با ایسکمی حیاتی اندام را ارزیابی می‌کند و بر اساس زخم، ایسکمی و عفونت نمره دهی می‌شود. این سیستم به‌خوبی با پیامدهای بهبود زخم و آمپوتاسیون مرتبط است. (باکس۴)

زخم:

گرید صفر: بدون زخم و درد استراحتی ایسکمیک/ بدون گانگرن
گرید١: زخم کم‌عمق در دیستال ساق پا یا خود پا، بدون نمایان شدن استخوان، مگر در درگیری فالانکس (بندانگشت) دیستال، قابل نجات و درمان با آمپوتاسیون دیژیتال (انگشتی) ساده
گرید٢: زخم عمیق‌تر، نمایان شدن استخوان، مفصل یا تاندون. معمولاً پاشنه درگیر نیست؛ یا زخم کم‌عمق پاشنه بدون درگیری کالکانئوس (استخوان پاشنه پا). قابل‌درمان با آمپوتاسیون متعدد (بیشتر مساوی ٣ انگشت) یا آمپوتاسیون استاندارد ترانس متاتارسال با پوشش پوستی. گانگرن محدود به انگشتان است.
گرید٣: زخم عمیق و وسیع با درگیری قدام پا و / یا وسط پا؛ زخم پاشنه تمام ضخامت عمیق با / بدون درگیری کالکانئوس. قابل‌درمان با بازسازی کمپلکس پا یا TMA غیر کلاسیک (نوین) Chopart یا LisFranc؛ پوشش فلپ یا مدیریت زخم کمپلکس همراه با از دست دادن وسیع بافت نرم. گانگرن وسیع با درگیری قدام پا و / یا وسط پا؛ نکروز تمام ضخامت پاشنه با درگیری کالکانئوس.
 

ایسکمی قسمت دوم سیستم (WIFI)

گرید صفر: اندکس انکل براکیال بیشتر مساوی ٨ دهم. فشار سیستولیک انکل بالای ١٠٠ میلی‌متر جیوه.
 TP ,TcPO2: بیشتر مساوی ۶٠ میلی‌متر جیوه.
 
گرید١: اندکس بین ۶ دهم تا ٧٩صدم. فشار بین ٧٠-١٠٠ و پارامتر آخر ۴٠-۵٩
 
گرید٢: اندکس بین ۴ دهم تا ۵٩ صدم. فشار ۵٠-٧٠ و پارامتر آخر ٣٠-٣٩
 
گرید٣: اندکس کمتر مساوی ٣٩ صدم. فشار زیر ۵٠ و پارامتر آخر زیر٣٠
 
عفونت پا آخرین قسمت سیستم (WIFI)
گرید صفر: بدون علائم عفونت
گرید١: عفونت لوکال با درگیری فقط جلد و زیر جلد
گرید٢: عفونت لوکال با اریتم بیشتر مساوی ٢ سانتیمتر یا درگیری ساختارهای عمقی‌تر از جلد و زیر جلد
گرید٣: عفونت لوکال با علائم SIRS.

(ت م: SIRS)

یا سندرم پاسخ التهابی سیستمیک: با مثبت بودن حداقل دو مورد از موارد ذیل، سیرس مثبت است: دمای بدن بالای٣٨ یا زیر ٣۶. ضربان قلب بالای٩٠ در دقیقه. تعداد تنفس بالای ٢٠ در دقیقه یا فشار کربن دی‌اکسید شریانی زیر ٣٢ میلی‌متر جیوه. گلبول سفید بالای ١٢٠٠٠ یا زیر ۴٠٠٠ در میکرو لیتر یا باند سل بالای ١٠ درصد.)
 
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *