سیستم های گریندینگ DFU

زخم پای دیابتی، شایع‌ترین سیستم‌های مورداستفاده شامل: SINBAD، وگنر، سیستم دانشگاه تگزاس،  (ایسکمی زخم و عفونت پا) و PEDIS است. به‌طورکلی گریدینگ (زخم پای دیابتی ) بر اساس سایز زخم و وجود/ عدم وجود , (نوروپاتی محیطی دیابت)PAD و عفونت است. هرچند جزییات سیستم ها متفاوت است. درمانگر باید در صورت دسترسی، از سیستم گریدینگ لوکال یا کشوری استفاده کند. در غیر این صورت (عدم دسترسی) یکی از سیستم‌های موجود بر اساس اولویت لوکال، باید موردپذیرش و استفاده قرار گیرد.

غیرقابل درجه‌بندی: عمق نامعلوم: فقدان تمام ضخامت بافت؛ بستر زخم با اسلاف و/یا اسکار پوشانده شده است. تا زمانی که اسلاف و / یا اسکار برداشته نشود، تعیین عمق واقعی و درجه زخم امکان‌پذیر نیست. اسکار پایدار Stable (خشک، چسبنده، به‌ظاهر سالم، بدون اریتم یا نوسان) در پاشنه پا به‌عنوان کاور بیولوژیک طبیعی بدن است و نباید برداشته شود. (منظور از نوسان یا Fluctuance، احساس وجود مایع زیر فشار انگشت است. مثلاً با فشار دادن روی آبسه زیر جلدی، این احساس ایجاد می‌شود و نوسان نام دارد.)

آسیب بافت عمقی DTI: عمق نامعلوم: ناحیه لوکالیزه ای از پوست به‌ظاهر سالم، تغییر رنگ داده است (به رنگ بنفش یا خرمایی مایل به قرمز) یا تاول خونی که ناشی از آسیب بافت نرم زیرین، به علت فشار و / یا بریدگی است. این ناحیه ممکن است دردناک، سفت، خمیری، گرم‌تر یا سردتر از بافت اطرافش باشد. تشخیص این آسیب ممکن است در افراد باپوست تون تیره مشکل باشد. آسیب ممکن است شامل یک تاول با دیواره نازک روی بستر زخم باشد. ممکن است زخم تغییر بیشتری یافته و توسط اسکار نازکی پوشانده شود. ممکن است لایه‌های بیشتری از بافت به‌سرعت در معرض دید قرار بگیرند، حتی باوجود درمان مناسب.(اتمام باکس ۲)

SINBAD: یک عبارت اختصاری برای محل Site، ایسکمی، نوروپاتی، عفونت باکتریال، مساحت زخم Area و عمق Depth است. هر پارامتر نمره صفر یا یک می‌گیرد. و نمره نهایی برای زخم پای دیابتی محاسبه می‌گردد. نمره بیشتر علامت شدت بیشترزخم پای دیابتی  است.

سیستم دانشگاه تگزاس:  زخم پای دیابتی را بر اساس دو پارامتر ارزیابی کرده (گریدینگ و استیجینگ) و به‌صورت شماره-حرف الفبا نشان می‌دهد.

سیستم Wagner: زخم را بر اساس شدتش، تشریح کرده و با نمره گریدینگ (صفر تا پنج) نشان می‌دهد.

SINBAD  Summary of diabetic foot ulcer (DFU) grading systems


خلاصه سیستم‌های گریدینگ DFU

SINBAD:

سایت (محل زخم): جلوی پا: صفر / وسط یا پشت پا: یک

ایسکمی: حداقل یک نبض قابل لمس در پا دارد: صفر / شواهد بالینی کاهش جریان خون پا دارد: یک

نوروپاتی: حس حفاظتی پا نرمال است: صفر/ فقدان حس نرمال: یک

عفونت باکتریال: وجود ندارد: صفر/ وجود دارد: یک

مساحت زخم: زیر ١ سانتی‌متر مربع: صفر/ بالای ١: یک

عمق: درگیری جلد و زیر جلد: صفر/ درگیری عضله، تاندون با عمقی‌تر: یک

نمره احتمال کلی:۶

سیستم دانشگاه تگزاس

گرید صفر: مرحله قبل یا بعد زخم، یا زخم قریب‌الوقوع

گرید١: زخم سطحی بدون درگیری تاندون، کپسول یا استخوان

گرید٢: زخم نفوذی به تاندون یا کپسول

گرید٣: زخم نفوذی به استخوان یا مفصل

استیج A: بدون عفونت و ایسکمی

استیج B: با عفونت

استیج C: با ایسکمی

استیج D: با عفونت و ایسکمی

سیستم Wagner

گرید صفر: پوست به‌ظاهر سالم

گرید١: زخم سطحی جلدی یا زیرجلدی

گرید٢: زخم گسترش‌یافته به تاندون، استخوان یا کپسول

گرید٣: زخم عمقی با استئومیلیت یا آبسه

گرید۴: گانگرن انگشت یا قدام پا

گرید۵: گانگرن وسط یا پشت پا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *