اکستراوزیشن

اکستراوزیشن


مدیریت اکستراوزیشن وگایدلاین ها

هرگونه نشت دارویا سرم به محیط خارج از ورید وبه بافت اطراف که موجب آسیب بافتی ونکروز بافت منجر شودراکستراوزیشن گویند.

 • وبراساس درگیری بافت ودرجه آن تقسیم بندی واقدامات لازم براساس آسیب متفاوت است.
 •  استیج ۴کستراوزیشن یکی از اورژانسهای پزشکی محسوب میشود .
 • کودکان بعلت عدم توانایی در صحبت کردن ونقص سنسورهای عصبی وناتوانی در تفکر ذهنی بیشتر درمعرض خطر هستندودر مورد نشت داروهای حساسیت زا وسایتوتوکسیک خطر بیشتری دارند
 • وباید بیشتر تحت نظر باشند علائم ازنظر رفتار وبی قراری وناراحتی باید مانیتور شوند
 • تمام رگهای محیطی وکتتر وریدهای مرکزی درمعرض خطر اکستراوزیشن  میباشند .
 • اموزش مناسب درمورد علائم ومراحل درمورد داروها وتاریخچه فامیلی بیمار اهمیت دارد
 • تشخیص زودرس جهت کمتر کردن آسیب بافتی مهم است

 

 

وکنترل دقیق پرستار وخانواده همراه بیمار درکنترل ومانیتور علائمی مانند:

 • درد وسوزش ویا تغییر حس درمحل تزریق وآنژیوکت
 • ویا کتتر ورید مرکزی باید دراولویت قرار گیرد
 • -کمپرس مناسب گرم یاسرد درمورد هردارو متفاوت است ودادن دمایا کمپرس اشتباه موجب آسیب بیشتر به بافت وبیمار وتشدید علائم میشود .

شناخت داروها :

 • عوامل محرک :
  ایجاد درد وسوزش وسفتی وموجب فلبیت رگ وآسیب بافت اطراف میکند .
 • وباعث پاسخ التهابی محل که بایا بدون اریتم وقرمزی درمحل میباشد .
 • اغلب بعداز نفوذ عوامل محرک دربافت وواکنش آن کمپرس مناسب سرد یا گرم موجب کاهش درد وعلائم میشود .
 • اکستراوزیشن با عوامل محرک ایجاد اسکلروز وهایپرپیگمنتیشن یا تغییر رنگ رگ میشود.
 • ومعمولا علائم درمدت کوتاه ناپدید میشود .
عوامل تاول زا :

شامل موادی هستند که به محض نشت دراطراف رگ موجب آسیب بافت درمدت طولانی میشوند .

ودر رگهای محیطی اکستراوزیشن  با عوامل محرک موجب بروز دردوقرمزی وآسیب به بافت نرم وبا یا بدون نکروز درمحل میشوند.

ونیز درکتترهای مرکزی نیز موجب قرمزی والتهاب وآسیب بافتی با یا بدون نکروز میگرددوبستگی به مقداردارو دارد .

عوامل خنثی: عوامل خنثی ترکیباتی هستند که موجب آسیب یا التهاب موضع نمیشوند .واگر حجم زیادی ازدارو نشت پیداکند آسیب بافتی اتفاق میوفتد .

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *