همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان

صفحه نخست » همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان

همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان با حضور مسئولین ادارات و سازمان ها و بیمارستان های استان، پزشکان و پرستاران  در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد

تعداد شرکت کننده در این همایش ۲۵۰ نفر بود و سخنرانان همایش جناب  آقای غلامی ، خانم مهندس قاسمی و آقای دکتر دیلمی بودند 

در این همایش شرکت پیک دارو توسعه نمایندگی پانسمان های نوین سوربکت به عنوان حامی برنامه در همایش شرکت داشتند.

 

 

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم