مفاصل ،اکستراوزیشن و گایدلاین ها قسمت دوم

اکستراوزیشن

اکستراوزیشن


 مفاصل ای که بافت حمایتی ندارندا کوپیتال نزدیک مفاصلروی سر وریدهای سفت و اسکروزه در نتیجه ی تزریقات قبلی شیمی درمانی یا سو مصرف مواد مخدر تزریقی وریدهای آشاکار و برجسته اما متحرک (در افراد مسن)

عوامل سمی یا سیتوتوکسیک :

ممکن است شامل هرسه دسته دارویی تاول زا ویا خنثی ویا محرک راشامل شود (طبق جدول)

عوامل خطر در اکستراوزیشن :

دراطفال خطر اکستراوزیشن در وریدهای محیطی ومرکزی وجود دارد وصرف نظر از سن کودک ومحل رگ ویا نوع دارو یا سرم میتوان برشمرد . دراطفال بعلت ناتوانی در صحبت کردن ونقص سنسورهای حسی عصبی وناتوانی دربیان درمعرض خطر داروهای محرک وسیتوتوکسیک هستند . فلبیت موجب محیط اسیدی درمحل میشود ونیز داروها باعث انقباض عروق وکم شدن جریان خون درمحل ودرنتیجه لیک ونشت دارو به بافت اطراف میشود .
بیمارانی که مکررا نیاز به تزریق دارو یا سرم دارند درمعرض خطر جدی هستند .
 

اکستراوزیشن

اکستراوزیشن

دیگر ریسک فاکتورها شامل :

پوشش غیر قابل دیدن روی محل رگ گیری بد فیکس کردن محل رگ گیری شل بستن آنژیوکت به اندام نیز از عوامل خطر محسوب میشود .
سفت فیکس کردن یا بستن محل آنژیوکت نیز موجب خطر بروز اکستراوزیشن میشود دادن سرم یا دارو باحجم بالا وسرعت زیاد از عوامل خطر محسوب میشود .

محل های درمعرض خطر :
همه محل های رگ گیری احتمال خطر ایجاد اکستراوزیشن را داردوبخصوص در محلهایی مانند :
 • نزدیک سر
 • نزدیک مفاصل
 • انتکوپیتال فوسا یا وسط دست
 • روی دست وپا
 • مفاصلی که بوسیله عضلات کمی پوشیده شده اند
 • محلهایی که مشکل خونرسانی یا مشکلات عروقی دارند وجریان خون اشکال دارد بیشتر درمعرض خطر قرار دارند.
 • داروها با خواص اسیدی ویا داروهایی که ایجاد انقباض عروقی میشوند (دوپامین -دوبوتامین)
 • بیمارانی که تزریقات مکرر دارند
 • پوشاندن محل آنژیوکت باچسبهای غیر شفاف
 • عدم فیکس مناسب وشل فیکس کردن مسیر رگ
 • سفت بستن آتل به اندام ومحدود کردن مسیر
 • محل های خطر :روی دست ویا پا یا اندامهایی که مشکل خونرسانی دارند

مقالات

اکستراوازیشنپانسمان های نویندرمان زخمدرمان سوختگیدیابتزخم بسترزخم‌ پای دیابتیسوربکت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *