اکستراوزیشن

اکستراوزیشن


 مفاصل ای که بافت حمایتی ندارندا کوپیتال نزدیک مفاصلروی سر وریدهای سفت و اسکروزه در نتیجه ی تزریقات قبلی شیمی درمانی یا سو مصرف مواد مخدر تزریقی وریدهای آشاکار و برجسته اما متحرک (در افراد مسن)

عوامل سمی یا سیتوتوکسیک :

ممکن است شامل هرسه دسته دارویی تاول زا ویا خنثی ویا محرک راشامل شود (طبق جدول)

عوامل خطر در اکستراوزیشن :

دراطفال خطر اکستراوزیشن در وریدهای محیطی ومرکزی وجود دارد وصرف نظر از سن کودک ومحل رگ ویا نوع دارو یا سرم میتوان برشمرد . دراطفال بعلت ناتوانی در صحبت کردن ونقص سنسورهای حسی عصبی وناتوانی دربیان درمعرض خطر داروهای محرک وسیتوتوکسیک هستند . فلبیت موجب محیط اسیدی درمحل میشود ونیز داروها باعث انقباض عروق وکم شدن جریان خون درمحل ودرنتیجه لیک ونشت دارو به بافت اطراف میشود .
بیمارانی که مکررا نیاز به تزریق دارو یا سرم دارند درمعرض خطر جدی هستند .
 

اکستراوزیشن
اکستراوزیشن

دیگر ریسک فاکتورها شامل :

پوشش غیر قابل دیدن روی محل رگ گیری بد فیکس کردن محل رگ گیری شل بستن آنژیوکت به اندام نیز از عوامل خطر محسوب میشود .
سفت فیکس کردن یا بستن محل آنژیوکت نیز موجب خطر بروز اکستراوزیشن میشود دادن سرم یا دارو باحجم بالا وسرعت زیاد از عوامل خطر محسوب میشود .

محل های درمعرض خطر :
همه محل های رگ گیری احتمال خطر ایجاد اکستراوزیشن را داردوبخصوص در محلهایی مانند :
 • نزدیک سر
 • نزدیک مفاصل
 • انتکوپیتال فوسا یا وسط دست
 • روی دست وپا
 • مفاصلی که بوسیله عضلات کمی پوشیده شده اند
 • محلهایی که مشکل خونرسانی یا مشکلات عروقی دارند وجریان خون اشکال دارد بیشتر درمعرض خطر قرار دارند.
 • داروها با خواص اسیدی ویا داروهایی که ایجاد انقباض عروقی میشوند (دوپامین -دوبوتامین)
 • بیمارانی که تزریقات مکرر دارند
 • پوشاندن محل آنژیوکت باچسبهای غیر شفاف
 • عدم فیکس مناسب وشل فیکس کردن مسیر رگ
 • سفت بستن آتل به اندام ومحدود کردن مسیر
 • محل های خطر :روی دست ویا پا یا اندامهایی که مشکل خونرسانی دارند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *