استراتژی ضد میکروبی شما چیست؟ مقاومت ضد میکروبی تنها نگرانی و ترس متخصصین بهداشت و درمان نیست بلکه تمام جهانیان با این چالش مواجه شده اند. ابتکار(نوآوری) استراتژی ضد میکروبی، فرصتی به جهت کاهش میزان مقاومت ضد میکروبی ایجاد میکند. پانسمان های سوربکت بخش ارزشمند و مهمی از این استراتژی را تشکیل میدهند. استراتژی ضد میکروبی در درمان زخم بطور کلی درمان عفونت ها با ضد میکروب هاست اما مقاومت ضد میکروبی یکی از جدی ترین تهدیدها قرن 21 به شمار می آید. استراتژی های بیشتری برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی نیاز هست. انجمن EWMA تکنولوژی سوربکت مدیریت ضد میکروبی را حمایت میکند : کاهش بایوبردن را بدون هیچ عوامل ضد میکروبی با سوربکت اساس عملکرد سوربکت بر اساس فرایندهای طبیعی و تعامل فیزیکی است که باکتری ها را از بین میبرد و پیوندی برگشت ناپذیر با سطح سوربکت میده که باعث کاهش بایوبردن در زخم میشود و روند درمانه زخم را تسریع می بخشد . سوربکت نیاز به آنتی بیوتیک را کاهش میدهد و در روند مدیریت وپیشگیری از زخم های عفونی موثر است . مقاومت باکتریایی و قارچی در زخم ها به علت باند شدن با میکروارگانیزم ها رخ نمیدهد . سوربکت در مقابل 5 پاتوژن بیماری زا موثر است در یک تست آزمایشگاهی مشخص شد که سوربکت (پانسمان هایی که حاویDACC) میتوانند روند رشد باکتری های تست شده را مهار کنند. • آسینتوباکتر بائومانی • سودوموناس آئروژینا • انتروباکتریا • استافیلوکوکوس اورئوس مدیریت عفونت در زخم های مزمن شروع اولیه عفونت میتواند به سادگی و بدون علایم باشد زیرا نشانه های عفونت در زخم های مزمن مهم و مبهم است . پانسمان زخم در کنترل باکتری ها از همان لحظه ی تماس با زخم شروع به فعالیت میکنند . استفاده از سوربکت در فرایند پیشگیری و درمان عفونت در زخم های حاد و مقاوم به درمان حمایت میکنند . اثبات پیشگیری و درمان عفونت در زخم ها در بیش از 40 کلینیک که بیشتر از 7000 بیمار را شامل میشود سوربکت برای انواع زخم ها در هر مرحله ای مناسب است . عملکرد فیزیکی سوربکت امن و موثر است و در روند مدیریت ضد میکروبی در پیشگیری از رشد باکتری ها و مقاومت باکتریایی موثر است.

استراتژی ضد میکروبی شما چیست؟

مقاومت ضد میکروبی تنها نگرانی و ترس متخصصین بهداشت و درمان نیست بلکه تمام جهانیان با این چالش مواجه شده اند.

ابتکار(نوآوری) استراتژی ضد میکروبی، فرصتی به جهت کاهش میزان مقاومت ضد میکروبی ایجاد میکند. پانسمان های سوربکت بخش ارزشمند و مهمی از این استراتژی را تشکیل میدهند.

مدیریت آنتی میکروبیال (ضد میکروبی) AMS پانسمان های سوربکت پاسخ به مسئله ی افزایش مقاومت میکروبی

استراتژی ضد  میکروبی در درمان زخم

بطور کلی درمان عفونت ها با ضد میکروب  هاست اما مقاومت ضد میکروبی یکی از جدی ترین تهدیدها قرن 21 به شمار می آید.

استراتژی های بیشتری برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی نیاز هست. انجمن EWMA تکنولوژی سوربکت مدیریت ضد میکروبی را حمایت میکند :

 کاهش بایوبردن را بدون هیچ عوامل ضد میکروبی با سوربکت

اساس عملکرد سوربکت بر اساس فرایندهای طبیعی و تعامل فیزیکی است که باکتری ها را از بین میبرد و پیوندی برگشت ناپذیر با سطح سوربکت میده که باعث کاهش بایوبردن در زخم میشود و روند درمانه زخم را تسریع می بخشد .

سوربکت نیاز به آنتی بیوتیک را کاهش میدهد و در روند مدیریت وپیشگیری از زخم های عفونی موثر است . مقاومت باکتریایی و قارچی در زخم ها به علت باند شدن با میکروارگانیزم ها رخ نمیدهد .

مدیریت آنتی میکروبیال (ضد میکروبی) AMS پانسمان های سوربکت پاسخ به مسئله ی افزایش مقاومت میکروبیسوربکت در مقابل 5 پاتوژن بیماری زا موثر است

در یک تست آزمایشگاهی مشخص شد که سوربکت (پانسمان هایی که حاویDACC) میتوانند روند رشد باکتری های تست شده را مهار کنند.

  • آسینتوباکتر بائومانی
  • سودوموناس آئروژینا
  • انتروباکتریا
  • استافیلوکوکوس اورئوس

مدیریت عفونت در زخم های مزمن

شروع اولیه عفونت میتواند به سادگی و بدون علایم باشد زیرا نشانه های عفونت در زخم های مزمن مهم و مبهم است .

پانسمان زخم در کنترل باکتری ها از همان لحظه ی تماس با زخم شروع به فعالیت میکنند .

استفاده از سوربکت در فرایند پیشگیری  و درمان عفونت در زخم های حاد و مقاوم به درمان حمایت میکنند .

مدیریت آنتی میکروبیال (ضد میکروبی) AMS پانسمان های سوربکت پاسخ به مسئله ی افزایش مقاومت میکروبیاثبات پیشگیری و درمان عفونت در زخم ها

در بیش از 40 کلینیک که بیشتر از 7000 بیمار را شامل میشود سوربکت برای انواع زخم ها در هر مرحله ای مناسب است . عملکرد فیزیکی سوربکت امن و موثر است و در روند مدیریت ضد میکروبی در پیشگیری از رشد باکتری ها و مقاومت باکتریایی موثر است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *