سوختگی ها اغلب از گرمای زیاد ایجاد می‌شوند

زخم‌های سوختگی 

یکی از بدترین انواع زخم ها، سوختگی است. سوختگی ها اغلب از گرمای زیاد ایجاد می‌شوند اما گاهی اصطکاک، برق گرفتگی و استفاده از برخی مواد شیمیایی در ایجاد این زخم ها نقش دارند. این عوامل باعث آسیب رسیدن به پوست و گاهی اوقات بخشی از گوشت بدن می‌شوند. زخم‌های سوختگی بسته به میزان آسیب، به چهار درجه دسته بندی می‌شوند.

انواع سوختگی ها

سوختگی درجه اول: این سوختگی ها به وفور در طول زندگی هر شخصی دیده می‌شود. در این سوختگی تنها لایه اپیدرم درگیر شده و محل آسیب دیده قرمز می‌شود. محل سوختگی با سوزش همراه است به ویژه زمانی که آب داغ و حرارت مجددا در آن ناحیه حس شود.

سوختگی درجه دوم: شدت سوختگی درجه دوم کمی بیشتر از درجه اول است و در این زخم ها، آب زیر پوست جمع می‌شود و تاول ایجاد می‌کند. در سوختگی درجه دو علاوه بر اپیدرم، بخشی از لایه درم هم آسیب می بیند. درد در این نوع سوختگی احساس می‌شود.

سوختگی درجه سوم: سوختگی درجه سوم شدت بسیاری دارد و از آن جایی که بخشی از اعصاب محیطی از بین می رود، درد احساس نمی‌شود. در این سوختگی همه لایه های پوست تخریب می‌شوند و اعصاب و چربی و عضله آسیب می بینند.

سوختگی درجه چهارم: در این سوختگی هم همانند سوختگی درجه سه درد احساس نمی‌شود چرا که اعصاب به طور کلی از بین رفته اند. در این نوع سوختگی نه تنها پوست از بین رفته است و لایه سیاه رنگ روی آن تشکیل شده است، بلکه زیر پوست و بافت‌های عضلانی نیز آسیب دیده اند و حتی استخوان ها را درگیر می‌کنند.

 
سوختگی ها اغلب از گرمای زیاد ایجاد می‌شوند

مراقبت از زخم‌های سوختگی

همان طور که گفته شد، درجات سوختگی با هم متفاوت است. در سوختگی هایی که شدت آسیب به بافت‌ها زیادتر است، مراقبت های ویژه ای از زخم انجام می‌شود. در سوختگی های درجه اول، می توان از پمادهای سوختگی و لوسیون ها استفاده کرد اما در مورد سوختگی های دیگر، کاربردی ندارد. متاسفانه، بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوختگی می‌شوند، از پمادهای چرب و روغن ها استفاده می‌کنند که این کار نه تنها به بهبود زخم‌هایشان کمکی نمی‌کند، بلکه چربی، گرمای سوختگی را در پوست نگه می دارد و شدت سوختگی را افزایش می دهد. در صورتی که سوختگی درجه دو یا بالاتر باشد، حتما به پزشک مراجعه کنید.

تمیز کردن زخم سوختگی

زخم‌های سوختگی بعد از تشخیص باید به طور مرتب تمیز شوند. از آن جایی که در سوختگی، پوست از بین می رود و راه ورود میکروب‌ها به بدن باز است، تمیز نگاه داشتن پوست آسیب دیده در اولویت است. بدین منظور می توان از سرم های شستشو استفاده کرد. همچنین زخم‌های سوختگی باید پانسمان شوند. پانسمان ها محیطی تمیز و دور از آلودگی ایجاد می‌کنند. از این رو نقش پانسمان ها در مراقبت از زخم‌های سوختگی برجسته است. این پانسمان ها باید روزانه تعویض شوند و هر روز زخم ها مورد بررسی قرار گیرند. استفاده از پانسمانهای سوربکت در اینگونه زخمها باعث می شود، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﺧﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻣﯿﮑﺮوب در ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺷﺤﺎت زﺧﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺪروﻓﻮب ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯿﺰان آﻧﻬﺎ در زﺧﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی

در مرحله بعدی، استفاده از آنتی بیوتیک های موضعی پیشنهاد می‌شود. این آنتی بیوتیک ها، مانع رشد عوامل میکروبی می‌شوند و به ترمیم سریع‌تر زخم‌های سوختگی کمک می‌کنند، البته ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﺠﺎ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎر، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﻧﯿﺰ دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داد، پانسمانهای سوربکت به صورت بی خطر از بار میکروبی زخمها می کاهد.

برداشتن زخم‌های سوختگی

بافت‌های غیرزنده‌ای که پس از سوختگی به وجود می‌آید، باید طی عملیاتی، برداشته شوند. این بافت‌ها محل مناسبی برای تجمع میکروب‌ها و عفونت‌ها هستند چرا که هیچ جریان خونی در این نواحی وجود ندارد. دبریدمان زخم‌های سوختگی، که معمولاً با قیچی و گاهی اوقات با استفاده از آنزیم انجام می‌شود، بافت‌های مرده را جدا می‌کند و امکان ابتلا به عفونت‌ها را از بین می‌برد.

تغذیه مناسب

برای این مورد، باید از یک متخصص تغذیه کمک بگیرید تا کالری‌های موردنیاز بیمار را بررسی کند. گاهی خوردن سه وعده غذایی کفایت نمی‌کند و بیمار باید برای درمان سریع‌تر، تغییراتی در وعده‌های غذایی خود دهد. خوردن گوشت قرمز، ماهی، تخم‌مرغ و سبزیجات، همراه با مقدار زیادی مایعات در طول روز، نقش مهمی در ترمیم زخم‌های سوختگی دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *