زخم دیابتی

زخم دیابتی


پیشگیری از عود

مسئله پیشگیری قبلاً با جزییات در همین فصل بحث شده است.

هرچند ارزش یادآوری دارد که جهت بسته شدن کامل زخم، باید درمان‌های خاصی استفاده شود تا از:

  • عود عفونت،
  • اسلاف،
  • اگزودا ،
  • درد و یا عدم‌تغییر زخم (عدم بهبود)، جلوگیری شود.

توجه: اصلی‌ترین علل عود زخم پای دیابتی شامل موارد ذیل است:

محل زخم (سطح کف‌پایی مخصوصاً زیر سر اولین متاتارس)، کفش نامناسب، وجود دفورمیتی پا و آمپوتاسیون قبلی.

فصل بعدی :

تکنولوژی ها و درمان هایی که باید مدنظر قرار گیرد

  • اگر زخم در پایان هفته۴، حداقل ۵٠ درصد بهبودی نداشته باشد، ارزیابی مجدد زخم ضروری ست. اگر زخم ثابت و بی‌تغییر است،
  • ممکن است دبریدمان تهاجمی‌تری موردنیاز باشد. زمانی که اف لودینگ موفقیت‌آمیز نیست،
  • ممکن است اف لودینگ ثابت (مثل TCC ثابت) یا کامل مناسب باشد.
  • ابزارهای تشخیصی می‌تواند در انتخاب درمان جدید، کمک‌کننده باشد.
  • از درمان‌هایی استفاده کنید که مبتنی بر شواهد است.

زخم دیابتی
زخم دیابتی

زخم دیابتی
زخم دیابتی

زخم دیابتی
زخم دیابتی

درمان زخم فشاری و زخم پای دیابتی   در هر بیمار، مؤثر نیست.

برخی زخم‌ها در بازه زمانی مورد انتظار و بر اساس تجارب بالینی، بهبود نمی‌یابند.

در این صورت اپروچ های جایگزین شامل درمان جدید یا پیشرفته موردنیاز است.

هرگونه تغییر در برنامه مراقبتی، باید بر پایه اطلاعات و شواهد عینی باشد.

لازم است یک اپروچ قدم‌به‌قدم، بر اساس ارزیابی دقیق بیمار انجام شود.

این فصل به گزینه‌ها و جایگزین‌های در دسترس می‌پردازد و یادآوری می‌کند که این موارد در همه کشورها در دسترس نیست و حتی در صورت دسترسی، ممکن است گاید لاین های کشوری و سیستم‌های بازپرداخت، این موارد را پوشش ندهند.

جدول ٧ تعدادی از این مواد را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که درمان‌های پیشنهادی این فصل و مراقبت استاندارد توصیف‌شده در فصول قبلی، واریاسیون هایی در سرتاسر جهان دارد.

(همه‌جا ثابت و عین هم نیست) جهت مرور کامل درمان‌های جدید و پیشرفته به متن EWMA قسمت درمان‌های پیشرفته در مدیریت زخم، مراجعه کنید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *