استراتژی زخم ،مدیریت زخم ،پیشگیری و درمان قسمت دهم

procedure of wound cleaning on women damaged knees (macro)


مدیریت شرایط زمینه ساز و علل

ترمیم تأخیری زخم به علت توقف زخم در مرحله التهابی (در فرایند بهبود) است.

با به دام افتادن در این مرحله، مولکول‌های التهابی متعددی دخالت دارند شامل:

سیتوکین های التهابی،

رادیکال‌های آزاد،

پروتئازها مثل متالوپروتئیناز ماتریکس MMP و متالوپروتئیناز ماتریکس مهارکننده بافتی TIMP که برای بستر زخم و نواحی اطراف زخم مضر بوده و فرایند بهبود را مختل می‌کند.

کفش جلوی پا ت م: نوعی کف با کش رویی که در قسمت قدام پا پوشیده می‌شود و محافظ قسمت قدام کف پا است و کفش موقتی مخصوص.

 دبریدمان و برداشت کالوس:

مثال ها: ترجیحاً به روش جراحی، به‌جز زمانی که ایسکمیک است. در حالت ایسکمیک سایر تکنیک‌ها مثلاً اتولایتیک (خود تجزیه‌ای) و انزیماتیک مدنظر باشد. دریل مخصوص پا جهت برداشت کالوس

 تشخیص زودرس عفونت:

مثال ها: علائم بالینی عفونت را ارزیابی کنید: PTB، عکس ساده با اشعه ایکس، CRP، ESR، لوکوسایتوز. درمان بر اساس شدت عفونت

 پیشگیری و درمان بیوبردن (عفونت و بیوفیلم) و التهاب :

مثال ها: کادکسومر یا پوویدون یددار (نوعی بتادین) (Idosorb, Inadine, KCl, Povitulle)، پوشش با رویه DACC که متصل شونده به باکتری و غیرفعال کننده است (Sorbact)

  • عسل به‌عنوان انتی باکتریال (Activon, Advancis, Surgihoney)، PHMB به‌عنوان انتی میکروبیال (Kerlix)،
  • سلولز کلاژن و نقره اکسیدشده بازسازی‌شده به‌عنوان تعدیل‌کننده MMP و الاستاز (Promogran Prisma Matrix KCl)،
  • نقره به‌عنوان انتی میکروبیال (Acticoat, Aquacel, Silvercel non-adherent, KCl, Sorbasan)،
  • آب سوپراکسید به‌عنوان انتی سپتیک (Microcyn, Dermacyn)

اتمام جدول ۶


 

برنامه های مراقبتی

یک برنامه مراقبتی نحوه مدیریت بیمار را بر اساس نتایج ارزیابی و تشخیص شرح می‌دهد. این برنامه مراقبت موردنیاز، پروسیجرها، فرایندها و ملزومات موردنیاز و محل درمان را مشخص می‌کند.

ارجاع، قسمتی از این برنامه مراقبتی است؛ (قسمت٣) چون نیازمند ارزیابی جهت شناسایی اقدامات موردنیاز و درنتیجه فرد موردنیاز جهت درمان بیمار است.

اساس مولکولی «بهبود ناکامل زخم» و تغییر زخم از فرم حاد به مزمن، یکی از مسائل اساسی است.

 

مقالات

آموزش زخمدرمان زخمدرمان سوختگیدیابتزخم بسترزخم بستززخم جراحیزخم زبانیزخمهای عروقیسوختگیسوربکتکنترل دیابت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *