procedure of wound cleaning on women damaged knees (macro)


مدیریت شرایط زمینه ساز و علل

ترمیم تأخیری زخم به علت توقف زخم در مرحله التهابی (در فرایند بهبود) است.

با به دام افتادن در این مرحله، مولکول‌های التهابی متعددی دخالت دارند شامل:

سیتوکین های التهابی،

رادیکال‌های آزاد،

پروتئازها مثل متالوپروتئیناز ماتریکس MMP و متالوپروتئیناز ماتریکس مهارکننده بافتی TIMP که برای بستر زخم و نواحی اطراف زخم مضر بوده و فرایند بهبود را مختل می‌کند.

کفش جلوی پا ت م: نوعی کف با کش رویی که در قسمت قدام پا پوشیده می‌شود و محافظ قسمت قدام کف پا است و کفش موقتی مخصوص.

 دبریدمان و برداشت کالوس:

مثال ها: ترجیحاً به روش جراحی، به‌جز زمانی که ایسکمیک است. در حالت ایسکمیک سایر تکنیک‌ها مثلاً اتولایتیک (خود تجزیه‌ای) و انزیماتیک مدنظر باشد. دریل مخصوص پا جهت برداشت کالوس

 تشخیص زودرس عفونت:

مثال ها: علائم بالینی عفونت را ارزیابی کنید: PTB، عکس ساده با اشعه ایکس، CRP، ESR، لوکوسایتوز. درمان بر اساس شدت عفونت

 پیشگیری و درمان بیوبردن (عفونت و بیوفیلم) و التهاب :

مثال ها: کادکسومر یا پوویدون یددار (نوعی بتادین) (Idosorb, Inadine, KCl, Povitulle)، پوشش با رویه DACC که متصل شونده به باکتری و غیرفعال کننده است (Sorbact)

  • عسل به‌عنوان انتی باکتریال (Activon, Advancis, Surgihoney)، PHMB به‌عنوان انتی میکروبیال (Kerlix)،
  • سلولز کلاژن و نقره اکسیدشده بازسازی‌شده به‌عنوان تعدیل‌کننده MMP و الاستاز (Promogran Prisma Matrix KCl)،
  • نقره به‌عنوان انتی میکروبیال (Acticoat, Aquacel, Silvercel non-adherent, KCl, Sorbasan)،
  • آب سوپراکسید به‌عنوان انتی سپتیک (Microcyn, Dermacyn)

اتمام جدول ۶


 

برنامه های مراقبتی

یک برنامه مراقبتی نحوه مدیریت بیمار را بر اساس نتایج ارزیابی و تشخیص شرح می‌دهد. این برنامه مراقبت موردنیاز، پروسیجرها، فرایندها و ملزومات موردنیاز و محل درمان را مشخص می‌کند.

ارجاع، قسمتی از این برنامه مراقبتی است؛ (قسمت٣) چون نیازمند ارزیابی جهت شناسایی اقدامات موردنیاز و درنتیجه فرد موردنیاز جهت درمان بیمار است.

اساس مولکولی «بهبود ناکامل زخم» و تغییر زخم از فرم حاد به مزمن، یکی از مسائل اساسی است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *