اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
دوره آموزشی درمان زخم در بیمارستان لبافی نژاد به پایان رسید
دوره آموزشی درمان زخم در بیمارستان لبافی نژاد در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸به پایان رسید. کلاس آموزشی درمان زخم، با ...
برنامه آموزشی بیمارستان امام رضا (ع)
برنامه آموزشی درمان زخم با استفاده از پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان ۵۰۱ ارتش
برنامه آموزشی درمان زخم با استفاده از پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان ۵۰۱ ارتش (امام رضا (ع)) در تاریخ  ...
برنامه آموزشی نمایندگی پانسمان های نوین سوربکت در تبریز
برنامه آموزشی نمایندگی  پانسمان های نوین سوربکت در تبریز
برنامه آموزشی نمایندگی  پانسمان های نوین سوربکت در تبریز با حضور پرستاران و درمانگران زخم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ برگزار شد. موضوع ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا
برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور سر پرستاران تمامی بخش ها در تاریخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ برگزار شد. مدرس برنامه آموزشی سرکار خانم ...
برگزاری همایش تخصصی نقش سمن ها(سازمان های مردم نهاد)
همایش تخصصی نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در مشارکت های اجتماعی در مشهد
همایش تخصصی نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در مشارکت های اجتماعی در مشهد با حضور مسئولین کشوری و استانی ...
همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان
همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان با حضور مسئولین ادارات و سازمان ها و بیمارستان ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان با حضور ۲۵ نفر از پرستاران و مسئولان داروخانه ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ موضوع ...
برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی در نظام پرستاری تهران با حضور پرستاران و رابطین زخم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ برگزار شد موضوع : آموزش و ...
کنگره تازه های سوختگی مشهد
کنگره تازه های سوختگی در مشهد با حضور جمعی از متخصصین جراحی،متخصصین پوست،متخصصین جراحی پلاستیک،متخصصین سوختگی و ترمیمی در تاریخ ۲۵ ...
کارگاه آموزشی کنگره مراقبت های ویژه
کارگاه آموزشی کنگره مراقبت های ویژه با حضور پرستاران –پزشکان –فوق  تخصصین مراقبت های ویژه-متخصصین بیهوشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار گردید. ...
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان با حضور جمع کثیری از پرستاران توسط مدرسین، خانمها شهریاری ...
برنامه آموزشی دانشگاه علو پزشکی کرمانشاه(پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد) در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ توسط مدرسین، سرکار خانم رمضانیان و جناب آقای ...