اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
برنامه آموزشی نمایندگی پانسمان های نوین سوربکت در تبریز
برنامه آموزشی نمایندگی  پانسمان های نوین سوربکت در تبریز
برنامه آموزشی نمایندگی  پانسمان های نوین سوربکت در تبریز با حضور پرستاران و درمانگران زخم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ برگزار شد. موضوع ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا
برنامه آموزشی در بیمارستان سیدالشهدا با حضور سر پرستاران تمامی بخش ها در تاریخ  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ برگزار شد. مدرس برنامه آموزشی سرکار خانم ...
برگزاری همایش تخصصی نقش سمن ها(سازمان های مردم نهاد)
همایش تخصصی نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در مشارکت های اجتماعی در مشهد
همایش تخصصی نقش سمن ها (سازمان های مردم نهاد) در مشارکت های اجتماعی در مشهد با حضور مسئولین کشوری و استانی ...
همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان
همایش آموزشی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان با حضور مسئولین ادارات و سازمان ها و بیمارستان ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان شفایحیاییان با حضور ۲۵ نفر از پرستاران و مسئولان داروخانه ها در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ موضوع ...
برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی در نظام پرستاری تهران با حضور پرستاران و رابطین زخم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ برگزار شد موضوع : آموزش و ...
کنگره تازه های سوختگی مشهد
کنگره تازه های سوختگی در مشهد با حضور جمعی از متخصصین جراحی،متخصصین پوست،متخصصین جراحی پلاستیک،متخصصین سوختگی و ترمیمی در تاریخ ۲۵ ...
کارگاه آموزشی کنگره مراقبت های ویژه
کارگاه آموزشی کنگره مراقبت های ویژه با حضور پرستاران –پزشکان –فوق  تخصصین مراقبت های ویژه-متخصصین بیهوشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار گردید. ...
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان با حضور جمع کثیری از پرستاران توسط مدرسین، خانمها شهریاری ...
برنامه آموزشی دانشگاه علو پزشکی کرمانشاه(پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد) در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ توسط مدرسین، سرکار خانم رمضانیان و جناب آقای ...
برنامه آموزشی کنفرانس زخم پای دیابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
برنامه آموزشی  کنفرانس زخم پای دیابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
برنامه آموزشی، کنفرانس زخم پای دیابتی در مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ الی ۱۳۹۷/۹/۲۸  با همکاری گروه تحقیقاتی پای دیابتی – مرکز تحقیقات دیابت ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان چمران برای جمعی از پزشکان، جراحان، درمانگران زخم و پرستاران
برگزاری برنامه آموزشی بیمارستان چمران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان چمران در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ برای جمعی از پزشکان، جراحان، درمانگران زخم و پرستاران ...