اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان
برنامه کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان با حضور جمع کثیری از پرستاران توسط مدرسین، خانمها شهریاری ...
برنامه آموزشی دانشگاه علو پزشکی کرمانشاه(پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد)
برنامه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پژوهشگاه غدد) در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ توسط مدرسین، سرکار خانم رمضانیان و جناب آقای ...
برنامه آموزشی کنفرانس زخم پای دیابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
برنامه آموزشی  کنفرانس زخم پای دیابتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
برنامه آموزشی، کنفرانس زخم پای دیابتی در مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ الی ۱۳۹۷/۹/۲۸  با همکاری گروه تحقیقاتی پای دیابتی – مرکز تحقیقات دیابت ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان چمران برای جمعی از پزشکان، جراحان، درمانگران زخم و پرستاران
برگزاری برنامه آموزشی بیمارستان چمران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان چمران در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷ برای جمعی از پزشکان، جراحان، درمانگران زخم و پرستاران ...
برنامه آموزشی دانشگاه آزاد یزد
برنامه آموزشی دانشگاه آزاد یزد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ برای جمعی از درمانگران استان موضوع : آموزش طبقه بندی، شناسایی و تشخیص ...
برنامه آموزشی هتل پردیسان مشهد
برنامه آموزشی هتل پردیسان مشهد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ برای جمعی از درمانگران زخم استان موضوع: آموزش و معرفی پانسمان های نوین ...
برگزاری برنامه آموزشی مرکز دیابت ۲
برگزاری برنامه آموزشی در مرکز دیابت ۲ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ توسط اساتید محترم جناب دکتر دیلمی، دکتر مهاجری و دکتر ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان لبافی نژاد
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان لبافی نژاد در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ با حضور جمعی از پرستاران و کارشناسان عفونی موضوع : آموزش ...
برگزاری برنامه آموزشی در کارگاه ظفر
برگزاری برنامه آموزشی در کارگاه ظفر با حضور پزشکان، پرستاران و رابطین زخم تهران ( از بیمارستان های مختلف) موضوع : آموزش ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان خاتم النبیا تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱ برای جمعی از پرستاران عفونی، کارشناسان زخم و دانشجویان پرستاری  موضوع ...
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج
برگزاری برنامه آموزشی در معاونت درمان کرج با حضور پرستاران و رابطین زخم کرج موضوع : آموزش و مدیریت انواع زخم ...
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران
برگزاری برنامه آموزشی در بیمارستان بوعلی تهران در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۴ برای جمعی از پرستاران عفونی و کارشناسان زخم و دانشجویان پرستاری  ...