اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | زخم بستر | پانسمان سوربکت
ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو
ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو ضرورت توجه به ژن ایرانی در ساخت دارو ضرورت توجه به ژن ایرانی در ...
نظام دارویی کشور از افتخارات ملی است
سندیکاهای فعال دارویی، در بیانیه ای به گفتگوی ویژه خبری با عنوان «انحصار در تاسیس داروخانه»، واکنش نشان داده و ...
پیش بینی شتاب صادرات دارویی کشور در سال آینده
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیش بینی کرد: در سال آینده شاهد شتاب در صادرات دارویی کشور باشیم.
تولید کنندگان جانبی داروهای «بیوتک» باید حمایت شوند
مدیر کیفیت دارویی بیوتکنولوژی، تاکید کرد: دولت بخشی از سرمایه گذاری خود را به زنجیره ارزش بیوتکنولوژی و دانش های ...