اخبار و تازه ها

شرکت پیک دارو توسعه | پانسمان سوربکت
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در شرکت پیک دارو توسعه
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در شرکت پیک دارو برگزار ...
مرحله دوم استارتاپ ویکند
بعد ار مرحله ،اولین رویداد استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت و دادن ایده های هر دو گروه ، می پردازیم ...
اولین رویداد استارتاپ ویکند زخم و ترمیم بافت
در استارتاپ ویکند، شما می توانید بفهمید که ایجاد یک استارتاپ موفق چه سختی هایی دارد و آن را از ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان نوین سوربکت در شرکت پیک دارو
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در شرکت پیک دارو برگزار ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان پارسا
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲در سالن کنفرانس  بیمارستان پارسا برگزار گردید. ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان مطهری
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱در سالن کنفرانس  بیمارستان مطهری برگزار گردید. ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان مدرس
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱در  بیمارستان مدرس برگزار گردید. یکی از ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان امام رضا
برنامه آموزش درمان  زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳در  بیمارستان امام رضا برگزار گردید. یکی ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در بیمارستان کمالی کرج
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳در سالن بیمارستان کمالی کرج برگزار ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت ،سازمان نظام پرستاری تهران
برنامه آموزشی مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸در سازمان نظام پرستاری تهران  با ...
گفتگوی اختصاصی وب سایت میز گرد با خانم رمضانیان در مورد محصولات سوربکت و بازار زخم ایران
خانم محبوبه رمضانیان  مدیر کشوری بازاریابی و فروش برند سوربکت در ایران است . ایشان در دی ماه ۹۶ همکاری ...
برگزاری برنامه آموزشی درمان زخم و آشنایی با پانسمان های سوربکت در بیمارستان امام خمینی ساری
برنامه آموزش زخم، مرور درمان زخم و آشنایی با پانسمان های نوین سوربکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸در بیمارستان امام خمینی ساری ...