نظام دارویی کشور از افتخارات ملی است

صفحه نخست » نظام دارویی کشور از افتخارات ملی است

سندیکاهای فعال دارویی، در بیانیه ای به گفتگوی ویژه خبری با عنوان «انحصار در تاسیس داروخانه»، واکنش نشان داده و خواستار پرهیز از تشویش اذهان عمومی در رسانه ملی شدند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم