پیش بینی شتاب صادرات دارویی کشور در سال آینده

صفحه نخست » پیش بینی شتاب صادرات دارویی کشور در سال آینده

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پیش بینی کرد: در سال آینده شاهد شتاب در صادرات دارویی کشور باشیم.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم