تولید کنندگان جانبی داروهای «بیوتک» باید حمایت شوند

صفحه نخست » تولید کنندگان جانبی داروهای «بیوتک» باید حمایت شوند

مدیر کیفیت دارویی بیوتکنولوژی، تاکید کرد: دولت بخشی از سرمایه گذاری خود را به زنجیره ارزش بیوتکنولوژی و دانش های وابسته آن بگذارد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم