برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران

صفحه نخست » برنامه آموزشی نظام پرستاری تهران

برنامه آموزشی در نظام پرستاری تهران با حضور پرستاران و رابطین زخم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ برگزار شد

موضوع :

  • آموزش و مدیریت انواع زخم ها به روش نوین
  • آموزش و معرفی پانسمان های نوین سوربکت

تعداد شرکت کننده : ۳۵

مدرس : آقای دکتر دیلمی و آقای اکبرزاده

نتیجه : سوالاتی در زمینه نحوه عملکرد پانسمان سوربکت، اثبات صرفه اقتصادی و کیفیت روند بهبودی زخم با استفاده از سوربکت.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم